Time recording

Dimlog - tijdregistratie

Dimlog is een softwareprogramma om mee bij te houden hoeveel tijd er wordt besteed aan een project. Tegelijkertijd kan worden bijgehouden hoeveel tijd er per persoon wordt besteed, en wat de activiteitsoort is. De gebruiker kan bepalen welke eigenschappen van de bestede tijd bijgehouden worden. Het programma kan gebruikt worden in een netwerkomgeving. Dimlog bevat diverse mogelijkheden om gegevens te exporteren.

Meer informatie over Dimlog, Bekijk voorbeeldschermen

EditAll - bestanden bewerken

EditAll is een bestandseditor op het niveau van de bits en bytes. Dat is vooral handig als u geen andere geschikte editor hebt voor een bepaald bestandstype. Met EditAll kunnen alle bestandstypen bekeken en gewijzigd worden. De inhoud van een bestand kan bekeken en bewerkt worden als tekst, decimale, of hexadecimale getallen.

Meer informatie over EditAll

Eenheden omrekenen

Dit kunt u gebruiken om lineaire, vierkants-, inhouds-, gewichts- en temperatuureenheden om te rekenen. Bijvoorbeeld, reken een lengte in inch om in centimeters.

Eenheden omrekenen is online beschikbaar.

Geproduceerd door Starflower Software (2019) ~ Taal: English, Nederlands