voorheen Palmwood SoftwareDimlog specificaties

Time recording

Tijd opnemen

 • Dimlog neemt tijd op als er op de start- en stopknop wordt geklikt.

Time entry

Handmatig tijd invoeren

 • Het is mogelijk om handmatig de start- en stoptijd van een werksessie invoeren in een apart scherm (zie de afbeelding aan de rechterkant). De tijdsessies die al aanwezig zijn worden als zwarte rechthoeken weergegeven. Dimlog controleert of een nieuw toegevoegde sessie zal overlappen met bestaande sessies.

Detaileerde tijdregistratie

 • U kunt zelfs instellen welke eigenschappen van een tijdsessie gespecificeerd moeten worden door de gebruiker als hij tijd logt. Bijvoorbeeld: projecten, uurloon, mensen, activiteitsoort.
 • De categoriestructuur is hiërarchisch. Dat betekent dat projecten ook subprojecten kunnen hebben.

Meerdere gebruikers

 • Toegang voor meerdere gebruikers is mogelijk als het Dimlogbestand in een gedeelde map (locatie) op uw netwerk staat. Er hoeft geen extra software op de server geïnstalleerd te worden. Dimlog heeft alleen een gewone toegang tot het bestand nodig.
 • Dimlog kan worden ingesteld op het gebruik door één gebruiker, door het Dimlogbestand gewoon op een niet-gedeelde plaats op te slaan op uw eigen computer.
 • Opmerking: Dimlog is niet webgebaseerd. Het is een echte Windows-applicatie.

To-do list

Takenlijst

 • Er is een gedeelde takenlijst beschikbaar. Elke taak heeft een omschrijving, een prioriteit en een einddatum.
 • De takenlijst is verbonden aan de structuur van het project.

Timesheet

Uurstaten en statistieken

 • Dimlog kan een uurstaat van een week genereren, die u kunt printen.
 • Er zijn verschillende statistieken beschikbaar: De tijd die aan een categorie besteed is, of aan een combinatie van categorieën, of binnen een bepaalde tijdsperiode.
 • Er zijn grafieken beschikbaar over de bestede tijd in dagen, weken of maanden.
 • Statistieken kunnen naar een bestand geëxporteerd worden.

Timesheet

Links naar bestanden

 • Sla links op die verwijzen naar bestanden en webpagina's.
Geproduceerd door Starflower Software